Een nieuwe model voor een scherpe middelenmix

Leestijd: < 1 minuut

Mary Hoogerbrugge en Jeroen de Bakker hebben Brand Programming geïntroduceerd. Dat zet uiteen hoe de diverse media en middelen naast elkaar ingezet kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld interessant voor merken die meer inzicht willen krijgen in de verhouding van TV vs. online.

Ze gebruiken hier een drietal communicatiemodellen voor – Awareness, Likeability en Relation – en relateren elk model aan een mediatype – paid-media, earned-media en owned-media. Ook interessant voor de discussie hoe brand-utilities zich tot ‘traditionele media’ verhouden – zie in dat kader ook dit Frislicht-artikel.

Alsnog… audio-interview over brand-utilities

Leestijd: < 1 minuut

Een tijdje geleden heb ik met Jeroen de Bakker dit artikel geschreven over brand-utilities. Dat heb ik netjes gemeld.

Maar in de Hyves-drukte was het er nog niet van gekomen aandacht te geven voor het gesprek dat ik met hem en Dirk Johan Klanker had over hetzelfde onderwerp.

Beter laat dan nooit, hoop ik dan maar. Klik hier om het te beluisteren.

Uitgebreid artikel over brand-utilities

Leestijd: < 1 minuut

Samen met Jeroen de Bakker heb ik een artikel geschreven over brand-utilities. Het is vrij uitgebreid geworden. Doel was om een soort van standaardwerk te maken.

Ik hoop van harte dat het je inspireert om meer relevante merkactiviteiten te ontwikkelen. Want moraal van het artikel is dat het niet moeilijk is relevant te zijn. Het vraagt vooral om een bepaalde denkwijze.

Het artikel is de week verschenen in de Adformatie. Deze versie kun je hier lezen.

De oorspronkelijke versie, iets uitgebreider, kun je hier lezen als white-paper.