Mooi model: de 5 stadia van online samenwerking

Enkele weken geleden sprak mijn goede vriend – en rolmodel – Koert Bakker op Creative Cities Amsterdam. Bakker werkt bij het Amerikaanse Victors & Spoils, “the first advertising agency that is completely focused on co-creation”.

Onderdeel van zijn presentatie was de stelling dat online interactie tussen fans en merken uit een vijftal stadia bestaat. Ik vond dat een interessant overzicht, ook omdat de diverse termen vaak door elkaar gebruikt worden. Vandaar dat ik het model even gereproduceerd heb, inclusief een voorbeeldcase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *